martes, 8 de mayo de 2012

*/ NrisimhaDeva...Ki...Jay!!!!

namas te narasimhaya
prahladahlada-dayine
hiranyakashipor vakshah
shila-tanka-nakhalaye

ito nshimhah parato nrisimho
yato yato yami tato nrisimhah
bahir nrisimho hridaye nrisimho
nrisimham adim sharanam prapadye

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringham
dalita-hiranyakashipu-tanu-bhringam
keshava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare

No hay comentarios:

Publicar un comentario